درمان سنگ کلیه بدون دارو
قیمت: 50,000 ریال
خرید
شرح محصول:
درمان سنگ کلیه بدون دارو
به کمک این اموزش قادرخواهید بود کلیه های خودرابا طب سنتی محافظت کنید وسنگ های ان رادرمان کنید...

محصول
درمان سنگ کلیه بدون دارو
تاریخ ثبت
1394/10/4
تاریخ به روز رسانی
1398/2/11
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده